"Smart Ideas" изработи личен сайт на преподавателя по релейна защита в ТУ - София доц. доктор на техническите науки Станимир Вичев
разгледай:  www.svichev.info